Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Adestia AB med organisationsnummer 556780–2722 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Har du frågor kring vårt integritetsskydd är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@adestia.se. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Adestia AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I samband med en förfrågan via vårt kontaktformulär eller att du laddar ned material samlar vi in och behandlar följande personuppgifter:

  • Personnamn
  • Företags- eller organisationsnamn
  • E-postadress
  • Information om förfrågan

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Ändamål

Laglig grund

Kategorier av personuppgifter

För att fullgöra
administrera, utveckla
och leverera våra tjänster

Fullgörande av våra åtaganden gentemot dig

  • Personnamn
  • Namn på företag eller organisation
  • E-postadress
  • Information om förfrågan

När behandlar vi uppgifter om dig?

Samtliga personuppgifter används för att besvara förfrågningar om vår verksamhet samt tillhandahålla och utföra de tjänster Adestia AB erbjuder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Adestia AB delar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

Skyddet av dina personuppgifter

Adestia AB har vidtagit de relevanta säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi arbetar kontinuerligt för att dessa säkerhetsåtgärder uppdateras för att adressera interna och externa datasäkerhetshot.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse, begränsning och radering

Adestia AB ansvar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. På din begäran eller på eget initiativ kan Adestia AB rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har alltid rätt att av oss begära tillgång till (registerutdrag), göra en rättelse, begränsa behandlingen eller helt radera dina personuppgifter. Det senare kan emellertid begränsas till följd av lagkrav.

Tillgång till dina personuppgifter

Rättelse av dina personuppgifter

Begränsning av behandling

Radering av dina personuppgifter

Du har rätt att inkomma med eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och sammanställa statistik. Målsättningen är att erbjuda dig som besökare på vår hemsida och i vår webbutik en bättre användarupplevelse.

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. De sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker vår hemsida. Cookies hjälper hemsidan komma ihåg dina inställningar och samla in information till statistik. Detta innebär bland annat att du inte skall behöva göra om inställningarna varje gång du besöker hemsidan eller bläddrar mellan olika sidor.

Det finns olika typer av cookies och det är vanligt att särskilja på funktionscookies och övriga cookies. Bland de senare återfinns exempelvis analyscookies och säkerhetscookies. Funktionscookies är nödvändiga för att hemsidan skall fungera optimalt och används för att spara inställningar såsom språkval eller om uppgifter i formulär skall vara förifyllda.

En annan indelning av cookies är baserat på om de är varaktiga eller tillfälliga. En varaktig cookie finns kvar på datorn eller enheten tills du tar bort dem eller de går ut. En tillfällig, även kallad ”sessionscookie” lagras inte utan försvinner då du stänger din webbläsare.

Adestia AB använder funktionscookies och analyscookies som är såväl varaktiga och tillfälliga. I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker. Adestia AB är inte ansvariga för innehållet och cookies på externa webbplatser som kan förekomma i länkar på vår hemsida.

Följande cookies används på vår hemsida:

Cookie

Varaktighet

Utgivare

APISID

Varaktig

Youtube

GPS

Session

Youtube

HSID

Varaktig

Youtube

LOGIN_INFO

Varaktig

Youtube

PREF

Varaktig

Youtube

SAPISID

Varaktig

Youtube

SID

Varaktig

Youtube

SSID

Varaktig

Youtube

VISITOR_INFO1_LIVE

Varaktig

Youtube

YSC

Session

Youtube

_dc_gtm_UA-38115888-1

Session

Google Analytics

_ga

Varaktig

Google Analytics

_gat

Session

Google Analytics

_gat_UA-38115888-1

Session

Google Analytics

_gat_cust

Session

Google Analytics

_gid

Varaktig

Google Analytics

_gali

Session

Google Analytics

euCookie

Varaktig

Adestia

ASP.NET_SessionId

Session

Microsoft

ASP.NET_SessionId

Session

Microsoft

CookieLawInfoConsent

Varaktig

Adestia

viewed_cookie_policy

Varaktig

Adestia

cookielawinfo-checkbox-analytics

Varaktig

Adestia

cookielawinfo-checkbox-necessary

Varaktig

Adestia

nitroCachedPage

Varaktig

Nitropack

nitropack_apwarning

Varaktig

Nitropack

nitropack_webhook_sync

Varaktig

Nitropack

Din webbläsare eller enhet ger dig möjligheten att kontrollera, blockera och radera cookies. Detta gör du under inställningar i din webbläsare eller enhet. Vissa inställningsändringar måste du eventuellt upprepa varje gång du går in på en hemsida. Vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Hur du rensar och tar bort cookies

Du kan kontrollera och radera cookies precis som du vill. Du kan ta bort alla cookies som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några cookies. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar som det är tänkt. Det kan även i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Om du vill begränsa eller blockera de cookies som används på Adestias webbplatser, eller andra webbplatser, kan du göra detta i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en cookie på din dator.

 

Uppdatering av vår Integritetspolicy

Till följd av uppdateringar på vår hemsida eller ändrad lagstiftning kan vi ibland behöva uppdatera denna Integritetspolicy. Detta har vi rätt att göra när som helst och utan föregående meddelanden. På denna sida hittar du alltid den senaste och gällande versionen.
Vår Integritetspolicy uppdaterades senast 31 maj 2018.

Kontaktinformation

Har du några frågor om denna Integritetspolicy? Vill du begära ett registerutdrag, göra en rättelse, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter? Tveka inta att
kontakta oss via e-post på
info@adestia.se.
Adestia AB
Hemvärnsgatan 11
17154 Solna