Partners

Vår tillväxt och framgång beror mycket på våra partners. Genom deras stöd i varje affär bidrar de till vår användarvänliga, driftsäkra lösningar och vår strävan mot hållbarhet. Det är ett samarbete som inte bara gynnar oss, utan också våra kunder som blir allt fler. Vi bygger våra affärer på starka relationer och är tacksamma för våra partners och deras ovärderliga bidrag.

Adestia Partners – Ett fåtal noga utvalda leverantörer

Bakgrunden till Adestiatratten går att följa tillbaka till bolagets grundande. Från början var devisen denna. Om man skall bli stor och duktigt på något så måste man fokusera på ett fåtal varumärken. Med åren har denna filosofi förfinats och blivit en del av vår affärsmodell med funktionshyra. Eftersom vi med det affärskonceptet garanterar en funktion så är det ytterst viktigt att vi är selektiva och noggranna vid valet av produkter och leverantörer. Våra kriterier för att hamna i Adestiatratten kan du se nedan.

Kriterier för att bli Adestia partner

Produkterna som hamnar i Adestiatratten måste vara driftsäkra då vi har tuffa SLA:n med våra kunder som vi måste leva upp till.

Produkten måste vara lätta att använda för personalen. T.ex skall man inte behöva spara ned någon separat mjukvara på användarens dator utan det skall vara Plug and Play och fungera per automatik.

Produkterna måste ha en lång livscykel där mjukvaran i produkten kan uppgraderas löpande.

Produkterna måste vara managerbara så att vi kan komma åt dem utifrån. Det spar miljö, tid och vi får framförallt en effektivare och snabbare support.

Ibland behöver även vår tekniker hjälp och då är det helt avgörande att vi har en nära och tight relation med våra leverantörer så att vi kan få den uppmärksamhet som krävs när problemen blir mer komplexa.

Vi tror på långsiktiga och tighta relationer eftersom våra relationer med våra kunder också är långsiktiga och tighta.

Vårt nätverk av utvalda parters som hjälper oss göra skillnad varje dag.

Har du vad som krävs för att bli Adestia partner?

Varmt välkommen att höra av dig redan idag.

08-400 295 00

info@adestia.se