Hållbarhet

Att återvinna är bra men att återanvända är bättre

Som en del av den cirkulära ekonomin strävar vi efter att förlänga livslängden på teknik. Genom vårt engagemang för hållbarhet kan vi nu lansera konceptet Reused AV, återanvänd teknik med full funktion.

Vårt engagemang för en grönare framtid

Genom att kombinera återanvänd teknik med den senaste uppdaterade mjukvaran kan man skapa en stabil och hållbar miljö som både är kostnadseffektiv och robust.

Alla våra produkter är grundligt genomgångna, testade och uppdaterade av våra egna systemspecialister.

Adestia_Kontoret_223424

Funktionshyra från Adestia

Komplett tekniktjänst med miljövänligt fastpris och flexibla avtal

Att funktionshyra återanvänd teknik hos oss innebär

att Adestia tar fullt ansvar för att lösningen ska fungera. Om en produkt går sönder ersätter vi en likvärdig från vår utbytespool.

Ni hyr tekniken som en tjänst där all service, licenser, support och eventuella reparationer ingår till ett fast pris under hela avtalsperioden. Dessutom till ett pris som är gynnsamt för både er och miljön.

Vi erbjuder er flexibla och korta avtalstider helt efter ert behov.

Styrelse & Ledningsgrupp

Om Adestia

Karriär