”Servicen som Adestia erbjuder håller hög klass. De är snabba på telefonen, lyhörda och bra på att avgöra om ärendet är brådskande.”

Tony Flodman, applikationsansvarig på Unionens arbetslöshetskassa

Ett utökat samarbete med Unionens arbetslöshetskassa

I samband med Unionens expansion och flytt till ett nytt kontor valde de oss på Adestia som leverantör. Då ansvarade vi för den tekniska utrustningen i både Stockholm och Malmö. Efter pandemin utökades kontoret i Stockholm med ytterligare en våning för att kunna hantera antalet medlemmar och då utökades även vårt samarbete.

En levande utveckling

Tack vare förvaltningsmöten där vi går igenom service- historiken och tillgodoser nya behov har lösningen blivit en levande utveckling. Den dåvarande lösningen ersattes med uppdaterad teknik utifrån nuvarande behov. Nu är samtliga rum på de tre våningsplanen utrustade med användarvänliga lösningar. Totalt handlar det om 17 rum, varav fem större och resterande mindre. De större rummen har utrustats med Microsoft Teams Room för ökad driftsäkerhet medan de mindre rummen har en lösning med Poly HP och Ochno.

– Vi arbetar i nära samarbete med Adestia och har kontakt direkt med teknikerna. Vi ser möjligheter
och tar fram nya lösningar tillsammans. Det är en levande utveckling i våra lokaler och samarbetet fungerar suveränt på alla plan – från beställning och möten till avstämningar, berättar Tony Flodman, applikationsansvarig på Unionens arbetslöshetskassa.

Infälld smart takmikrofon

Utöver ovan nämnd teknik installerades infällda tak- mikrofoner från Yamaha i de större rummen avsedda
för möten. De fångar automatiskt upp rösten på den som pratar under videomöten och därför krävs ingen synlig mikrofon. Utöver det använder Unionen rumsboknings- skärmar från GoGet för att effektivisera mötesplanering och få full kontroll på mötesbokningar. De använder sig även av tjänsten Digital Signage från Smartsign, ett molnbaserat system för enkel hantering och visuell kommunikation via skärmar.

– Takmikrofonerna är häftiga. De tar upp ljudet perfekt och vi är glada över att vi valde dem. Implementeringen av all teknik och nya tekniska lösningar har varit en resa och vi arbetar aktivt för att tillgodose behoven på vårt kontor, fortsätter Tony.

Snabb service och lyhördhet

– Jag och två till på kontoret är ansvariga för tekniken och om det är något som inte fungerar måste vi vända oss vidare. Då är det essentiellt att det går snabbt och att vi bara kan ringa ett samtal och få snabb hjälp. Servicen som Adestia erbjuder håller hög klass. De är snabba på telefonen, lyhörda och bra på att avgöra om ärendet
är brådskande. Barnsjukdomar hör till när man ändrar tekniska lösningar och deras vilja att lösa saker är det viktigaste. De anstränger sig lite extra, det känner vi och det tycker jag känns jättebra!, avslutar Tony.

Tony Flodman
Applikationsansvarig på Unionens arbetslöshetskassa.

Om Unionens arbetslöshetskassa
Unionens a-kassa är en egen juridisk person som bedriver myndighetsutövning. Arbetslöshetskassan är en egen juridisk person som bedriver myndighetsutövning när beslut fattas i ersättningsärenden och i ärenden om in- och utträden.

Hemsida
unionensakassa.se