”Vi har lång erfarenhet av att arbeta med Adestia och upplever att de är lyhörda för våra behov! Vi är väldigt nöjda med samarbetet”

Joakim Moskowicz, Affärsområdeschef Service

Fullt utrustad studio för professionella sändningar i anslutning med konferensvåning

Slussgården äger och förvaltar attraktiva kontorslokaler och affärslägen på en total yta om cirka 60 000 kvm. Under 2021 valde de att utöka erbjudandet gentemot sina hyresgäster genom att byg- ga en fullt utrustad studio samt konferensvåning med flera sändnings- och inspelningsrum samt lokaler för hybridmöten. Resultatet blev en flexibel anläggning med den bästa tekniken på mark- naden. I studion stod Adestia för en LED-vägg från Samsung av högsta kvalitet för livesändningar, och konferensvåningen utrustades med användarvänlig teknik.

Ökade förfrågningar på digitala event

När fysiska event fick ge vika för restriktioner till följd av covid-19 gällde det att ställa om. Slussgården var proak- tiva i sitt arbete och såg en ökad efterfrågan av digitala event redan innan samhället stängde ned. I takt med att behovet av studioverksamhet har ökat på marknaden har fler fått upp ögonen för livesändningar, inspelningar och digitala event. Sedan årsskiftet erbjuder Slussgården sina hyresgäster och externa aktörer möjlighet att boka sin fullt utrustade studio- och konferensvåning på Hornsgatan 15.

– Trycket var stort på vår gamla studio och konferensvå- ning redan innan pandemin. Det var ofta fullt flera måna- der i förväg och vi hade tyvärr inte kapacitet att ta in fler bokningar. Vi bestämde oss tidigt för att vi skulle bygga en större flexibel studio med möjlighet till olika användnings- områden, inleder Joakim Moskowicz, Affärsområdeschef Service.

En studio för professionella sändningar

En del av studion är utrustad med en flera meter bred LED-vägg för professionella sändningar som kräver bransch- ledande bildkvalitet och bildkontrast. Kvaliteten i skärmen från Samsung är baserad på den senaste Micro LED-tekniken och ger en skarp och levande bild. Skärmens matta yta med- för att det går att filma direkt på skärmen, utan ljusreflektio- ner. Det innebär att studion lämpar sig för användningsom- råden såsom tv-studio, prisutdelningar, pressvisningar samt föredrag med livesändning och publik på plats. Tack vare skärmen går det att skapa effekter och en stämning som om det vore ett fysiskt event.

– Vi ville ha den bästa tekniken för både ljus, bild, ljud och scenografi – därav har vi mixat flera av våra bästa leveran- törer inom dessa områden. När vi letade en större LED-vägg visade det sig att Adestia hade den för oss bästa lösningen, fortsätter Joakim.

Fullt utrustad konferensvåning

Konferensvåningen består av 10 stycken lokaler med utrym- me för mellan 10 till 80 personer. Samtliga rum är försedda med högkvalitativ mötesrumsteknik från Adestia i form av kameror, ljudutrustning och tv-skärmar. Det är en användar- vänlig BYOD-lösning som gör det möjligt med videosamtal
– allt för att underlätta för hybridmöten. En överblicksskärm har dessutom monterats för att göra det möjligt att se vilka rum som är lediga och uppbokade.

– Hybridmöten är det nya normala och därför har vi gjort allt vi kan för att underlätta för våra hyresgäster. Med hjälp av våra lösningsarkitekter har vi lyckats leverera lösningar som enkelt kan nyttjas av användarna. Slussgårdens medar- betare har fått en utbildning i tekniken och är dessutom på plats för att ge support om behovet skulle uppstå, berättar Stefan Haslum, ansvarig säljare på Adestia

Flexibel studio utifrån kundens önskemål

Tack vare att den fysiska miljön är flexibel kan Slussgår-
den skapa event utifrån kundens önskningar – med allt
från hemmamiljö med soffor till talkshow i studio med en passande bakgrund. Den största lokalen med LED-skärmen rymmer 64 personer i biosittning med möjlighet till oändligt många deltagare digitalt. Studion innefattar även ytterligare sändnings- och inspelningsrum i mindre storlekar.

– Vi bygger om vår största studio utifrån respektive förfrå- gan och har sändningstekniker och studiovärdar på plats under inspelningen. I den stora studion har Adestia stått för skärmen som kompletterar övrig design, berättar Joakim.

Snabb leveranstid

– Vi har lång erfarenhet av att arbeta med Adestia och upp- lever att de är lyhörda för våra behov! Inför uppbyggnaden av vår nya studio har de bjudit in till produktmöten och vis- ningar för att vi skulle få en god kännedom innan vi bestäm- de oss vad vi skulle ha. De lyckades dessutom leverera med snabb leveranstid inför vår invigning. Vi är väldigt nöjda med samarbetet!, avslutar Joakim.

Slussgården

Slussgården tillhandahåller kontors- och affärsutrymmen i Slussenregionen, som täcker en total area på ungefär 60 000 kvadratmeter. Våra byggnader är privilegierat belägna med närhet till transportmedel, promenadvägar och stadens liv och rörelse. Vi tar stor stolthet i att upprätthålla personliga förbindelser med våra hyresgäster. Vår vision är att göra det smidigt och bekymmersfritt att vara hyresgäst hos oss.