”Vi har ett gott samarbete med Adestia som alltid är lyhörda och lösningsorienterade.”

Jonas Mebius, digitaliseringsledare på Hemsö

Omfattande AV-installationer hos Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Adestia har varit deras AV-partner sedan 2012 när de flyttade in i nya lokaler på Linnégatan i Stockholm. Sedan dess har Hemsö expanderat och idag har de fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland. De har nyligen genomfört omfattande AV-installationer i samtliga länder i samarbete med Adestia. Jonas Mebius är digitaliseringsledare på Hemsö och var ansvarig för projektet från deras sida. Nu berättar han om samarbetet och resultatet.

Effektivisering av videokonferenssystem hos Hemsö

Uppdraget inleddes med ett projektstartmöte där parterna tillsammans gick igenom upplägget och kravställning. Från Adestias sida medverkade en lösningsarkitekt/projektledare, systemspecialist, koordinator och kundansvarig. Projektet innebar att Hemsö ersatte sin befintliga videokonferens- utrustning och avvecklade StarLeaf för att enbart satsa på Teams. Förändringen var en följd av användarbeteendet som uppstod under pandemin när Teams blev det självklara valet internt. Projektet syftade till att skapa ökad driftsäkerhet och minskad support genom Teams/MTR som huvudplatt- form. Därmed uppdaterades 14 konferensrum i samtliga länder med 15 MTR-system och ett flertal mindre rum där man valde en BYOD-lösning från Poly HP.

– Implementationen av MTR-systemet och valet av Teams har underlättat mycket för våra medarbetare. Det är enklare att komma igång med videomöten i och med att vi endast behöver koppla in en USB-C-kabel i datorn. Vi har ett långt partnerskap med Adestia och det är fördelaktigt under ett omfattande projekt, inleder Jonas.

Ett långsiktigt AV-samarbete

Hemsös vision är att stärka ryggraden i samhället. Fastig- heterna som de utvecklar och förvaltar har stor inverkan på samhället i stort. För en fungerande verksamhet krävs högteknologiska och användarvänliga AV-lösningar. Företa- get har drygt 350 medarbetare inklusive konsulter och det är många användare att hantera.

– Hemsö gjorde en gedigen upphandling av AV-tjänster 2012 där Adestia vann upphandlingen och blev AV-partner till Hemsö. Under årens gång har vi uppgraderat våra kontor på flera sätt, bland annat genom digitala whiteboards, skärmar i mötesrum och mötesbokningsskärmar. Nu senast gjorde vi en större förändring på våra kontor och även om det dök upp utmaningar längs vägen, såsom leveransför- seningar, kände jag mig trygg med att de skulle lösa det på bästa sätt. Jag behöver aldrig ligga på utan de är proaktiva
i sitt arbetssätt, Projektledningen, tillgängligheten samt flexibiliteten från Adestia fungerade väl. Med bra förberedelser och dokumentation, berättar Jonas.

AV-installationer i olika länder

Systemen förkonfigurerades på Adestias transitlager i
Solna och sedan sattes det upp på plats i respektive land och funktionaliteten säkrades på plats. Det fanns en utsatt deadline med anledning av att avtalet med StarLeaf löpte ut och avslutades. Tack vare implementationen har användar- vänligheten ökat och antalet supportärenden minskat.

– Färre system innebär färre frågor, och det har slagit igenom. Adestia skötte alla bokningar med lokalkontoren och jag var med på distans vid behov. Det fungerade väldigt smidigt och jag upplever att våra medarbetare är nöjda med resultatet. Videokonferensutrustningen är enkel att hantera och det är lätt att komma igång! Vi har ett gott samarbete med Adestia som alltid är lyhörda och lösningsorienterade, avslutar Jonas.

Om Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfast- igheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Deras vision är att stärka ryggraden i samhället. Fastigheterna de utvecklar och förvaltar har stor inverkan på samhället i stort.

Fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland. Hyresgästerna utgörs till största del av stat, kommun, och region, men även av privata företag med skattefinansierad verksamhet.