”Adestia är med oss hela vägen. De är open minded, lyhörda för våra behov och har ett värdefullt commitment.”

Hamouda El Mghari, kontors- och studioansvarig på Cancerfonden

En digital studio ökar räckvidden av Cancerfondens livsviktiga budskap

Cancerfonden finansierar Sveriges främsta cancerforskning. Det är ett livsviktigt arbete som är beroende av gåvor, men även välfungerande arbetssätt och genomtänkta investeringar. När de inledde sin ombyggnation på kontoret för fem år sedan upphandlades även den tekniska utrustningen – med målet att nå ut till fler med organisationens viktiga budskap.

Modernisering av Cancerfondens kontor: Integrering av ny teknik och uppdaterad grafisk profil

– Vi såg ett behov av att uppdatera fastigheten och vårt kontor. Genom medarbetarundersökningar stod det klart att vi behövde fler mötesrum, öppna utrymmen och ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi äger fastigheten och hade inte investerat i infrastruktur på en lång period, så det var dags. Då startade vi det omfattande projektet med att lyfta Cancerfonden, såväl fysiskt som digitalt. Vi inledde med att identifiera vad vi ville att vårt varumärke ska spegla och uppdaterade vår grafiska profil utifrån det. Det arbetet genomsyrade renoveringen, inleder Hamouda El Mghari, kontors- och studioansvarig på Cancerfonden.

Det digitala rummet
I samband med det skedde en upphandling av teknik till kontoret, däribland utrustning till samtliga konferensrum och entré. Efter noga övervägande föll valet på Adestia och det visade sig bli ett långsiktigt och lyckosamt val.

– De levererar i princip all teknik. Det inkluderar skärmar, mötesrumsteknik, videoteknik och bokningsskärmar. I sep- tember 2019 flyttade vi in i våra nyrenoverade lokaler och det var fantastiskt! Tack vare att vi redan hade påbörjat vår digitaliseringsresa gick övergången till hemarbete smidigt i samband med pandemin, fortsätter Hamouda.

Ökad räckvidd med digitala kampanjer

– Pandemins framfart innebar att vi behövde tänka om kring våra fysiska kampanjer. Vi utökade vidden av våra digitala kampanjer och började livesända seminarier och rapport- släpp. En av fördelarna var att vi inte längre var begränsade av kontorets yta, utan vi kunde nå ut med vårt budskap till fler. Det medförde att vår räckvidd ökade markant!, berättar Hamouda.

Det visade sig snabbt att upplägget med att anlita externa leverantörer med kamerateam inte var lönsamt, utan Can- cerfonden ville uppnå en mer hållbar lösning.

– Ledningen tog tidigt ett beslut om att implementera en studio. Vi har utvecklat verksamheten, blivit mer moderna och investerat i teknisk utrustning – det gör att vi kan nå våra mål på ett mer effektivt vis. Tack vare investeringarna de senaste åren når vi dessutom insamlings- och utdelnings- rekord. Det känns fantastiskt, fortsätter Hamouda.

En användarvänlig videostudio

När studion skulle implementeras skedde ännu en upp- handling och tack vare ett framgångsrikt resultat under renoveringen var valet enklare. Adestia blev tillfrågade som en av flera leverantörer och deras erbjudande lyste klarast – mycket tack vare servicen och supportavtalet som ger ett heltäckande stöd. De kunde bygga en skräddarsydd unik lösning utifrån ett ramverk med tydliga kravställningar.

Resultatet blev en användarvänlig studio som tillåter Cancerfonden att både vara spontana i sitt arbetssätt
och hur de når ut. Sedan studion stod klar under våren 2022 har den använts till såväl seminarier som filminspel- ningar. Hamouda beskriver att ursprungsidén var att den inte skulle kräva extern kompetens eller tekniker för att hantera studion.

– Våra medarbetare ska kunna hantera studion på egen hand och det målet har vi uppfyllt. Det krävs enbart några få knapptryck för att skapa en professionell upplevelse med valfri bakgrund, flera kameror och högkvalitativt
ljud. Adestia är med oss hela vägen. De är open minded, lyhörda för våra behov och har ett värdefullt commitment. Därför väljer vi dem som partner. Vi har redan inlett vårt nästa projekt där de kommer att bidra till att digitalisera vår entré ytterligare. Vi har ett löpande supportavtal hos dem och ser fram emot att bygga vår relation starkare, avslutar Hamouda.

Din gåva betyder allt

I Sverige får en av tre ett cancerbesked under sin livstid. För att färre ska drabbas och fler ska överleva finansierar Cancerfonden den främsta forskningen, sprider kunskap om cancer och påverkar beslutsfattare i viktiga frågor.

De är en fristående, ideell insamlingsorganisation. De får inget statligt stöd utan är helt beroende av gåvor. Var med och bidra till att föra forskningen framåt – tillsammans besegrar vi cancer!

Tack vare forskningens framsteg – och alla som bidragit – överlever i dag två av tre som får cancer. På 1950-talet var det en av tre. Cancerfonden har kommit långt, men de är inte framme än.

Stöd cancerforskningen.
www.cancerfonden.se/stod-oss/ge-en-gava