Lyckas med ert kommande AV-projekt!
Effektivisera era möten!

1. ANALYS
Vi hjälper kunderna att förstå sin möteskultur och tar fram lösningar efter dessa behov och sätt att arbeta. Vi stämmer av detaljer i lokalen så som kanalisation, nätverksuttag och eluttag. Vi tittar på möbelplacering, mötesbordens bestyckning och eventuella armaturer som kan påverka installationen. Vi går igenom ritningar med rumsnamn/-nummer och placering av utrustning, kontroll av IT-miljö sker även i detta skede. Därefter designas lösningen av lösningsarkitekten.

2. PRESENTATION
Lösningen presenteras i Adestias showroom, där kunden får möjlighet att testa funktion och se hur det kommer att fungera i praktiken. Genomgång av offert, funktionsbeskrivning samt installations- och supportvillkor. Avtals tecknas mellan parter.

Effektivisera era möten!

3.PROJEKTSTART
Lösningsarkitekten som är projektledare startar projektet via ett uppstartsmöte där tidsplan tas fram med hänsyn till flera olika aspekter så som leveranstid av utrustning, möbler, inflyttning, driftsättning av IT-miljön, larm m.m. Parkeringsförutsättningar, passerkort, ID06 och logistikförutsättningar säkerställs. Kunden utser en egen kontaktperson som Adestia kan ha löpande dialog med under projektets gång.

4. LEVERANS OCH INSTALLATION
Adestia har ett eget projektlager i Solna där all utrustning mellanlandar och kontrolleras samt delas in per rum. På installationsstartsdagen finns våra egna tekniker på plats hos kund som möter upp den kompletta leveransen. Adestia utser en huvudtekniker för installationen, som leder arbetet på plats och ansvarar för kommunikationen mot kund. Montering, driftsättning, dokumentation och funktionskontroll utförs.

5. AMBASSADÖR
Oavsett hur användarvänlig tekniken är, uppstår alltid frågor i början kring handhavandet. Därför finns en Adestia-ambassadör på plats hos kund den första tiden för att stötta och instruera användarna så att de känner sig trygga med den nya tekniken. Även en genomgång av supportrutiner utförs.

6. FÖRVALTNING AV TJÄNSTEN
Adestia har en egen dedikerad supportavdelning bestående av servicechef, kundansvarig förvaltningstekniker samt flera supporttekniker. Kontinuerligt håller vi förvaltningsmöten tillsammans med kund för att säkerställa att kunden är nöjd med tjänsten. Vi rapporterar supportstatistik, nyttjandegrad av mötesrummen/videotjänst och eventuella åtgärder diskuteras med kund.

Smartsign Informationsskärmar

Boka en första konsultation med oss för att få hjälp med ert projekt. 

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så återkommer vi till er. Ni kan också nå oss på 08-400 295 00 eller maila till info@adestia.se!