Digitala utskriftslösningar

Bättre kontroll på skrivarrummets och arkivets kostnader, säkerhet och miljöavtryck

Digitalisering av företagets utskriftsrutiner kan spara pengar, spara miljön och minska risken för att utskrivna dokument hamnar i fel händer. Våra digitala Pull Print/Follow Me-lösningar kan minska antalet utskrifter med upp till 20–40%, detta tack vare att antalet onödiga utskrifter i det närmaste elimineras.

Pappersutskrifter som måste arkiveras tar mycket plats i anspråk. Att med scanningslösningar digitalisera de egna arkiven kan mycket utrymme sparas samtidigt som administrationen och hanteringen av arkivdokumenten förenklas.

Från säkra utskriftslösningar som minskar antalet onödiga utskrifter till smarta scanningslösningar, här är våra erbjudanden inom ”Digitala utskriftslösningar”:

Vill du veta mer? Hör av dig redan idag!

Follow Me-lösningar

  • Hämta dina utskrifter via tag eller pinkod
  • Högre dokumentsäkerhet, minskad miljöbelastning och lägre utskriftskostnader tack vare att inloggning krävs för att skriva ut utskrifter
  • Molnbaserat erbjudande från Printix
  • Serverbaserat erbjudande från SafeCom
Klicka

Scanningslösningar

  • Digitalisering av dokument från valfri enhet till ett urval olika filformat för arkivering på nästan vilken vald plats som helst
  • Molnbaserat erbjudande från OptimiDoc
  • Serverbaserat erbjudande från Autostore
Klicka