Digitala rummet

Vi hjälper människor att mötas.

Möten mellan människor skapar affärer och utvecklar verksamheter. I en kontorsmiljö sker dessa möten fysiskt eller, i allt växande omfattning digitalt. Varje dag. I receptionen, runtom på kontoret eller i konferensrummet.

Adestia hjälper människor att mötas på ett effektivt och naturligt sätt oavsett det fysiska avståndet. Våra lösningar är lätta att komma i gång med och lätta att använda. De är funktionella och snygga och kan dessutom hjälpa ditt företag spara tid, pengar och, inte minst viktigt, uppnå uppställda hållbarhetsmål.

Här är våra erbjudanden inom det ”digitala rummet”:

Mötesrumsteknik

  • Tjänster och lösningar för kontor och konferensrum som främjar det personliga mötet. Från entrén och det första mötet i receptionen till det digitala mötet i konferensrummet

Videokonferens

  • Rumssystem eller BYOD – ett komplett utbud tjänster och lösningar för alla behov och önskemål, oavsett det fysiska avståndet
  • CO2-Tempen by Adestia, kartlägg företagets resvanor och det klimatavtryck de ger upphov till

Videostudio

  • Skapa engagemang genom in-house producerad video